top of page

Het rendement van zonnepanelen hangt af van diverse factoren:

Zonlicht:
Intensiteit

  • Zon instraling; momenten met schaduw (boom. Schoorsteen) zijn beperkende factoren.

  • Aantal zonuren.

Invalshoek:

  • Opwaartse hellingshoek; hoe schuin worden de panelen geplaatst ten opzichte van de horizon.

  • Zijwaartse hoek; in welke windrichting worden de panelen geplaatst.

 

Paneel- en systeemeigenschappen:

  • Rendement van de panelen.

  • Autonoom of gekoppeld aan het energienet.

  • Temperatuur van de panelen.

 

De hoeveelheid zonlicht dat op de panelen valt bepaalt in belangrijke mate de opbrengst. Schaduw is hierbij een belangrijke beperkende factor. Ondanks een zeeklimaat met regelmatig regen is het aantal zonne-uren in Nederland met gemiddeld 1500 uren voldoende voor een goed rendement. De meest optimale hellingshoek voor zonnepanelen in Nederland is rond de 35 graden. Hellingskoeken van 20 of 60 graden leveren tot 5% minder energie op jaarbasis. De meest optimale oriëntatie voor (vaste) panelen is 5 graden ten westen van het zuiden. Panelen geplaatst met oriëntatie richting zuidoost of zuidwest leveren op jaarbasis slechts 5% minder op. Het hangt van het soort paneel af hoeveel energie van het invallende zonlicht kan worden omgezet in elektriciteit. Dit hangt af van het type zonnecel dat wordt gebruikt. De zonnepanelen moeten de opgewekte energie meteen af kunnen voeren naar een opslagsysteem. Is er geen mogelijkheid om elektriciteit terug te leveren aan het elektriciteitsnet dan is de capaciteit van het opslagsysteem bepalend voor het rendement. Bij lage temperaturen werken de panelen beter. De elektrische geleiding neemt n.l. af wanneer de materialen warmer worden. Het rendement op een koele dag in oktober ligt vaak hoger dan dat van een warme zomerse dag met tropische temperaturen. Koeling van panelen (met lucht of water) kan het rendement verhogen.

bottom of page