top of page

Gezin 4 personen

Een gezin bestaande uit vader, moeder en twee kinderen, heeft een energieverbruik van 3500 kWh per jaar. Deze stroom wordt afgenomen bij een energiebedrijf tegen een vast tarief van 23 cent per kWh. We wonen in een rijtjeshuis met een beschikbaar dakoppervlak van 30 m2 onder een hoek van 30 graden op het zuidoosten. Eerst bekijken we de instralingsfactor, bijvoorbeeld met de hulp van een instralingsdiagram. Deze bedraagt ongeveer 95 procent. Uit het zonurendiagram van de woonplaats blijkt dat er gemiddeld 1100 volle zonuren per jaar zijn. Onder ideale omstandigheden levert een PV-systeem met een Wp van 1440 een jaarlijkse opbrengst van 1100 uur x 1440 Wp x 0,95 = 1.504.800 gelijk aan Wh = 1504,8 kWh. Zonnepanelen leveren niet altijd de optimale prestatie. Door temperatuurwisselingen, transport en omvorming treedt verlies op. Voor Nederland is het gebruikelijk dan een standaard opbrengstfactor van 0,88 te hanteren. Daarmee komen we uit op een geschatte jaarlijkse opbrengst van ongeveer 1504,8 × 0,88 = 1324 kWh per jaar. Het jaarlijkse stroomverbruik van een gezin ligt op 3500 kWh. De energierekening met maar liefst (1324/3500 x 100% =) 37,8 procent daalt. In geld uitgedrukt, betekent dit bij een energietarief van 23 cent per kWh een besparing van (€ 0,23/kWh x 1324 kWh =) € 305,- per jaar, zonder subsidie. Rekenen we bijvoorbeeld ook nog met een gemiddelde jaarlijkse prijsstijging van 7 procent voor de energie, komt de terugverdientijd steeds gunstiger uit.

Gezin 4 personen

Een gezin bestaande uit 4 personen, waarvan 2 kinderen. Het elektriciteitsverbruik is weer 3500 kWh per jaar. Het gezin wil 50 procent besparen met behulp van zonnepanelen. Wat moet dan het benodigde vermogen van een zonnepanelen systeem zijn? Gevraagd wordt dus dat de zonnepanelen 1750 kWh moeten opleveren. Met de verliesfactor van 0,88 moet door de panelen meer dan 1750 kWh worden opgebracht. Ze hebben een zonnepanelen systeem nodig met een vermogen van 1998 Wp. Stel dat de kosten aanschaf + installatie neerkomen op een totaalbedrag van EUR 5000 . Per jaar besparen zij 1750 kWh op hun energierekening. Bij de huidige stroomprijs van 0,23 cent, bespaart het gezin dus net iets meer dan EUR 400. De stroomprijs stijgt elk jaar met ongeveer 5 procent. De jaarlijkse besparing wordt dus ook hoger. Dit gezin heeft de kosten
van het zonnepanelen systeem in 8 tot 9 jaar terugverdiend. Daarna profiteren zij nog meer dan 16 jaar van gratis elektriciteit. De vervanging van de omvormer is niet meegenomen in het voorbeeld. Deze moet ongeveer na 10 tot 12 jaar worden vervangen. De kosten hiervoor zijn gemiddeld 1000 euro.

bottom of page